Hvornår går man i terapi?

Det er almindeligt at have det svært i perioder af sit liv, men hvis du oplever at dine problemer går for meget ud over din livskvalitet, kan du vælge at prøve terapi.

Der er ikke nogen problemer der er for små eller for store til terapi, det afgørende er om du synes du har brug for noget inspiration udefra til at få det bedre. Uanset hvad du gerne vil arbejde med, møder jeg dig med accept og empati.

 

Kan man ikke lige så godt tale med en god ven når man har ondt i livet, i stedet for at opsøge en terapeut? For ærligt talt, er det ikke lidt af falliterklæring over for vores sociale netværk at gå til en professionel?

Gode venner er guld værd, både når man har det godt, og når livet er svært. Men at tale med en ven er ikke det samme som at gå i terapi. I terapi er det kun dig og dine behov der er i centrum, og som terapeut er jeg ikke personligt involveret, men kan stå på sidelinjen og se dig og din situation med friske øjne.

En meget vigtig del af terapi er at du (måske for første gang i dit liv) oplever at føle dig forstået og accepteret som den du er.

Ud fra min erfaring, min indlevelse og ved hjælp af særlige spørgeteknikker og andre metoder kan jeg hjælpe dig med at nå ind til dig selv, så du kan blive klogere på hvorfor du har det svært, og hvad du kan gøre for at få det godt.

 

Bliver man så bare ikke egocentreret af at gå i terapi?

Tværtimod, for i takt med at du får bearbejdet negative tanker og mønstre, kan du give slip på dem, og så får du mere overskud til også at være der for andre.

 

Er det ikke ubehageligt at ’grave’ i fortiden og rippe op i svære ting?

En del af et terapeutisk forløb er at udfordre dig (i passende grad) så du kan flytte dig, men det er altid dig der bestemmer hvad du vil være med til. Du vil ikke blive presset til at arbejde med noget du ikke har lyst til. Meningen er jo at du skal føle dig hørt, set og støttet i din udviklingsproces.

Terapi handler ikke nødvendigvis om fortiden. Et terapiforløb handler også om dit liv her og nu og hvordan du kan bruge dine styrker og ressourcer til at få det bedre.

 

Hvad hvis man får det værre af at gå terapi?

Jeg har aldrig oplevet nogen der fik det værre af at gå i terapi, men når du begynder at tage fat på nogle problemer og nogle følelser som du måske har holdt på afstand, kan det godt føles som om du bliver mere ked af det. Det skyldes at tingene nu kommer op til overfladen. Det kan gøre ondt, men til gengæld giver du dig selv, med min støtte, muligheden for at bearbejde det der er svært.

Måske tænker du at så er det da bedre at bevare status quo og undgå smerten, men uanset om du gør noget ved et problem eller ej, så er det der jo og præger dit liv negativt. Hvis du derimod beslutter dig for at gøre noget ved det og gennemleve den smerte der nogle gange er forbundet med det, vil du også opleve lettelse, og hen ad vejen vil du kunne slippe dit problem og give plads til mere livsglæde.

 

Hvor længe skal man gå i terapi?

For at få det bedste udbytte af terapi skal du regne med at gå regelmæssigt (hver 14. dag) i en periode. Hvor lang tid et forløb strækker sig over, er forskelligt fra person til person, og det afhænger selvfølgelig også af hvilke(n) problematik(ker) du arbejder med.

 

Kan man blive afhængig af at gå i terapi?

Du kan til enhver tid bestemme om du vil fortsætte eller stoppe med terapi. At gå i terapi er et tilvalg. Nogle mennesker har brug for få gange til at afklare et problem, mens andre fortsætter i længere tid, nogle i flere år – ikke fordi de ikke kan leve deres liv uden terapi, men fordi det giver mening for dem at blive ved med at arbejde med sig selv og udvikle sig.

 

Hvordan foregår det?

Første gang du kommer, skal jeg selvfølgelig vide noget om dig og dit problem. Ved at lytte til og spørge ind til din fortælling danner jeg mig et billede af hvordan du kan arbejde med dit problem, og hvilke metoder jeg vil anvende i forløbet hvis du vælger at fortsætte. Vi aftaler hvad du især kan være opmærksom på til næste gang.

Næste gang taler vi om hvad der har fyldt i dit liv siden sidst, og hvordan du har haft det. Ofte er det sådan at noget af det vi har talt om sidste gang, har rejst nogle spørgsmål eller givet dig nye erkendelser om dit liv.

Hver gang du kommer, taler vi om dels hvad der er gået godt, og om hvordan du kan bygge videre på de gode erfaringer, dels om hvad der har været svært, så du får mulighed for at bearbejde det.

Læs mere om Individuel terapi og se udtalelser fra klienter om individuel terapi.

 

Hvordan foregår parterapi?

I parterapi vil I på skift få lejlighed til at fortælle hvordan I oplever problemerne. Min rolle er at få jer begge til at føle jer forstået.

Første gang I kommer, vil jeg danne mig et overblik over hvilke problematikker I har, hver især og mellem jer, og så vil jeg give nogle bud på hvordan I kan arbejde videre med at løse dem.

Mange problemer i parforhold handler om dårlig kommunikation. I vil få nogle redskaber til at kommunikere bedre med hinanden og til at forebygge konflikter.

Nogle gange dukker der problematikker op hos den ene part, som det vil være muligt at bearbejde i individuel terapi ved siden af parterapien.

Læs mere om Parterapi og se Udtalelser fra klienter om parterapi.

Hvis du har spørgsmål, du ikke har fået svar på, så tøv ikke med at ringe eller skrive til mig!