Dårlig eller ingen kommunikation i parforholdet:
skænderier - misforståelser - tavshed

"Alt det der ikke bliver sagt, siger det hele"

I nogle tilfælde kan man også vende den om til: Alt det der bliver sagt, men ikke hørt, siger det hele. For mange parforholdsproblemer skyldes at ingen af parterne føler sig lyttet til og forstået af den anden. At tale forbi hinanden gør at man føler sig overset og ikke værdsat, og man bliver såret, vred, utryg, usikker: Er han ligeglad med mig? Elsker hun mig ikke mere?

Min opgave er, sammen med jer, at undersøge hvor det går galt for jer i kommunikationen.
Samtidig får I redskaber til at kommunikere på en ny og bedre måde.

Nogle par skændes så det brager, andre holder op med at tale sammen. Måske undgår I efterhånden hinanden fordi I ikke orker flere opslidende skænderier eller den spændte atmosfære der opstår i tavsheden mellem jer. Uanset hvordan jeres mønster er, kan parterapi hjælpe jer til at ændre det.

 

”Tårnet og bulldozeren”*

I nogle forhold udvikles en måde at kommunikere på der kan minde om et tårn og en bulldozer; mens den ene maser på for at få den anden til at sige noget, forholde sig, komme ud med sig selv (bulldozeren), trækker den anden sig væk og bliver mere tavs, indelukket, virker kold og uindtagelig (tårnet).

Jo mere tårnet trækker sig tilbage, jo mere frustreret, afmægtig og rasende føler bulldozeren sig. Det er afvisningen og følelsen af ikke at blive taget alvorligt der provokerer.

Og jo mere bulldozeren maser på, jo mere bange, forvirret og afvisende bliver tårnet. Tårnet føler sig angrebet og forsvarer sig med endnu mere tilbagetrækning.

Bryd den onde cirkel – få en ny og bedre måde at tale med hinanden på.

Begge parter er ulykkelige, og begges måde at kommunikere på er et forsvar mod at føle sig forkert, ikke noget værd, ikke elsket. Men ingen af de to strategier virker; du kan ikke presse din partner til at skulle noget bestemt, og du kan ikke få din partner til at holde op med at presse ved at trække dig væk.

Begge tror at den anden kun er ude på at skade mig og tror at løsningen skal findes hos den anden: ”Hvis ikke hun/han altid var efter mig, så ville jeg meget nemmere kunne åbne op” eller ” Hvis han/hun ikke var så kold og afvisende, ville jeg ikke behøve hidse mig sådan op”.

Men den eneste farbare vej er at I hver især bliver bevidst om jeres strategi og beslutter jer til at lave den om. Det er ikke altid nemt at lave sig selv om (men dog nemmere end at lave din partner om, for det er nemlig umuligt), og selvfølgelig er der grunde til at I har anskaffet jer jeres forsvar.

Parterapi kan hjælpe jer til at få en bedre kommunikation, så I undgår de opslidende konflikter eller den knugende tavshed.

Læs også mit blogindlæg Hvilket kærlighedssprog taler du?

Forløbet: I skal regne med at vi mødes 4-8 gange med ca. 14 dages mellemrum. Mellem første og anden gang kan det dog være godt at der kun går en uge.

*”Tårnet og bulldozeren” er begreber fra Hanne Hostrups bog Kæreste-billeder. Parforhold og udvikling.
(Hans Reitzels Forlag)