Stress og udbrændthed

Stress og udbrændthed

Det er skønt at brænde for noget – men ikke så meget at du brænder ud!

Hvis du har stress, kan du sikkert genkende nogle af disse symptomer:

  • Koncentrationsbesvær
  • Hukommelsestab
  • Søvnproblemer
  • Opfarenhed
  • Tristhed og tilsyneladende umotiveret gråd (en depression kan være udløst af stress)

At have travlt i en periode behøver ikke være noget problem, men hvis du gennem længere tid har presset dig selv til yderkanten, siger kroppen til sidst fra. Men fordi du er vant til at ignorere dit behov for hvile, opdager du måske ikke engang at det handler om stress. Ofte bliver man først opmærksom på problemet når andre fortæller én hvordan man driver rovdrift på sig selv.

Stress er en del af vores moderne livsstil, hvor vi forventes konstant være på og yde vores bedste.

Og stress opstår typisk når du føler at du har svært ved at leve op til de krav der bliver stillet til dig, eller hvis du ikke kan gennemskue kravene. Du har svært ved at mærke hvor grænsen for din ydeevne går, og svært ved at sige fra.

Måske er det dine omgivelser, typisk din arbejdsplads, der har høje forventninger til dig, men det kan også være dig selv der tror at du kun er noget værd hvis du hele tiden præsterer.

Stressterapi går bl.a. ud på at etablere kontakt til din krop, så du kan mærke hvornår nok er nok. Jeg arbejder også med at afdække og omstrukturere negative tankemønstre à la ’Jeg er ikke god nok hvis jeg ikke hele tiden yder mit bedste’.

Læs om hvordan det foregår når du kommer i terapi hos mig: Individuel terapi.