Seksuelle problemer i forholdet

 Seksuelle problemer i forholdet

De fleste par er indstillet på at den seksuelle aktivitet bliver mindre når man har været sammen i noget tid. Men i mange parforhold bliver det et problem for den ene eller begge parter at der mangler fysisk nærhed og/eller seksualitet.

Tit er det sådan at den ene i et par føler sig afvist af den anden og bliver såret og vred. Det fører til bebrejdelser og beskyldninger mod den anden, som på sin side føler sig presset, og enten går han/hun, for husfredens skyld, med til pligt-sex, eller vedkommende bliver mere og mere afvisende for at beskytte sig mod hvad der opfattes som angreb. Og en kamp uden vinder er opstået.

Sex er ikke en ret eller en pligt - det er noget man bliver enige om

Jeg taler ofte med par, som begge savner sex og nærhed. Men de er bare ikke enige om hvordan det skal foregå. De glemmer at være ærlige omkring egne ønsker og behov, ligesom de glemmer at lytte til den andens, og så bliver der konflikter i stedet for sød musik.

Det sker også at behov ændrer sig med årene, så den ene part ikke længere har lyst til sex og nærhed, men for nogen er det svært at være ærlige omkring, bl.a. af angst for at miste partneren. Det må begge parter imidlertid forholde sig realistisk til, i stedet for at kæmpe for at lave virkeligheden om.

I parterapi kan jeg hjælpe jer med at afklare dels hvilke behov og ønsker I rent faktisk har, dels hvordan I hver især kan forholde jer til det.

Hvis der bag den manglende nærhed ligger uløste konflikter mellem jer, kan parterapi støtte jer i at løse disse konflikter, så I kan genfinde gnisten.

Forløbet: I skal regne med at vi mødes 4-8 gange med ca. 14 dages mellemrum.

Jeg er blevet interviewet til Alt for damerne:

Her er de 5 største grunde til at 50% af os bliver skilt

ALT.dk den 01.12.2015

 

Læs artiklen om de dybereliggende årsager til at nogle par kan blive ved med at skændes, uden at det ændrer noget:

Hvad skændes I - egentlig - om?