Studieterapi

Samtaleterapi for gymnasieelever og HF-kursister

Sascha: I midten af 3.g havde jeg helt mistet lysten til at gå i skole. Der var så mange problemer derhjemme at jeg ikke kunne overskue det. Derfor valgte jeg at søge hjælp gennem min studievejleder, som sendte mig videre til Hanne. Jeg har snakket med Hanne i nu ca. 5 måneder, og det har været nogen af de vigtigste 5 måneder i mit liv. Hanne hjalp mig med at få banket en hvis selvsikkerhed og styrke ind i mig. Hvis ikke jeg havde haft mulighed for at snakke med hende, havde jeg ikke fået de optimale karakter til slut, jeg havde fået mere fravær og ikke mindst en dårlig slutning på 3.g. Jeg synes derfor at det er vigtigt, at skolen giver muligheden for at søge hjælp hos en psykoterapeut, når det hele ikke giver nogen mening for en mere.

Morten: Efter samtalerne med Hanne har jeg fået de værktøjer der skulle til for at komme videre og gennemføre det sidste af min uddannelse.

Maja: Før lavede jeg lektier 24-7 og jeg kunne ligge vågen om natten og græde af angst for karaktererne. Hos Hanne arbejdede jeg med at få et lidt mere afslappet forhold til det, så det ikke længere fylder hele mit liv, selvom jeg stadig gerne vil klare mig godt i skolen.

Det forventes, fornuftigt nok, at unge i dag skal tage en ungdomsuddannelse, og gerne med høje karakterer, så de kan videreuddanne sig bedst muligt. Der er nogle vigtige, afgørende valg de unge skal træffe tidligt i deres liv, og vælger de forkert, oplever de ofte at det falder tilbage på dem selv.

Men mange unge har svært ved at leve op til samfundets, deres egne og andres ofte urealistiske forventninger om det perfekte liv. De er bange for at blive en fiasko, og de bekymrer sig uhensigtsmæssigt meget om karaktergennemsnit og fremtidens karriere.

Bekymringerne kan give sig udslag i præstationsangst, koncentrationsbesvær, depression, manglende glæde ved at gå i skole, overvejelser om at droppe ud.

Derudover har nogle unge svært ved at gennemføre en uddannelse på grund af problemer i deres familiemæssige bagland som misbrug, mangelfuld kontakt til forældre, kriser (alvorlig sygdom, dødsfald, skilsmisse) eller personlige problemer: lavt selvværd, ensomhed, kontaktbesvær, spiseforstyrrelser, selvskade, angst, tvangstanker.

Formålene med samtaleterapi kan være at

  • give den enkelte elev forståelse for egen situation samt, med en kognitiv tilgang, forandre negative tankemønstre og inspirere til nye handlemuligheder.
  • lade elever dele deres problematikker med andre, så de oplever styrken ved ikke at være den eneste med et givent problem (samtalegrupper).
  • fastholde frafaldstruede elever i skolen.

Samtidig med at terapi er et redskab for den enkelte elev, er det også et middel til at nå målsætningen om at 95% skal have en ungdomsuddannelse.

Jeg er cand. mag. og har undervist i gymnasieskolen/VUC siden 1995.  Siden 2010 har jeg været mentor og lavet terapi og stresscoaching med gymnasielever og HF-kursister.

Jeg tilbyder samtaleterapi med elever/studerende på jeres skole eller i min konsultation.

Jeg tilbyder også terapi i grupper à 3-6 elever/studerende på jeres skole med temaer som præstationsangst, eksamensangst, sorg.