Barn af en alkoholiker

Alkoholiker

Barn af en alkoholiker

Hvis du er vokset op med en eller to forældre der drak for meget (eller havde en anden form for misbrug), kan du godt være præget af det, selv om du for længst er blevet voksen. Måske kender du nogle af de typiske problemer:

  • Du har lavt selvværd
  • Du føler skam og skyld
  • Du stiller store krav til dig selv og kan være meget selvkritisk
  • Du har behov for at kontrollere dig selv og dine omgivelser
  • Du er god til at dække andres behov, men glemmer ofte dig selv
  • Du har svært ved at mærke og sætte dine grænser
  • Du reagerer ofte stærkere på situationer end der tilsyneladende er grund til
  • Du føler dig ensom, også når du er sammen med andre
  • Du kan have svært ved nære relationer

Det er en almindelig mekanisme at når en forælder svigter og fralægger sig ansvaret ved at drikke, vil et barn føle sig ansvarlig, for hvis mor eller far virkelig elskede mig, ville hun/han så ikke lade være med at drikke? Derudover er der også den ’fordel’ for barnet at hvis det er min skyld at mor/far drikker, så er der håb om at misbruget stopper hvis bare jeg gør mig umage for at lave mig om.

En forælders misbrug er aldrig barnets skyld, men det er ikke desto mindre sådan mange voksne børn af alkoholikere føler, ofte ubevidst. I terapi kan jeg hjælpe dig med at frigøre dig fra sådanne gamle følelser og tankemønstre, så du får mere selvværd, færre bekymringer og mere glæde.

Terapeutiske metoder

Samtaleterapi, jeg-støttende kropsterapi, gestaltterapi, kognitiv terapi, mindfulness.
Hvilke metoder jeg bruger, afhænger af det enkelte menneske og af situationen.